Pigletin Dünyası.
İrem / 16 / Antalya
Home Theme Paslı buton

icecreamwithnutellaa:

Aile ortamında film izlerken çıkan malum sahnelerde tepkim

gokyuzukadarseviyorumseni:

Ya bosuna hayran degilim ben bu adama, cok seviyorum ya

(Source: gencfotografci, via ozancetin)

itsfreefood:

needlonghugs:

ugurcanayan:

denizkokuluparfum:

sakardunyali:

Şey acaba ismini yazabilir misiniz diycektim de ben :)))))))

Struck By Lightning :)

O kadar..

Ben bu filmde nedensizce hıçkırarak ağlamıştım…

"İlham Perisi"

(Source: wearyvoices, via host-cakal)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter